top of page

Financiële steun vanuit een ondernemend perspectief.

In 1997 is Stichting Vermeer 14 opgericht. Deze stichting ondersteunt een breed scala aan maatschappelijke doelen. Speerpunten zijn wetenschappelijk onderzoek en jeugd, echter altijd vanuit een ondernemend perspectief.

 

Stichting Vermeer 14 biedt de mogelijkheid om op fiscaal vriendelijke wijze (ANBI) te doneren. Ook het inrichten van een 'fonds op naam' behoort tot de mogelijkheden.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Vermeer 14 waarin stilgestaan wordt bij de uitgangspunten van het beleid, de werving van gelden, het beheer van het vermogen en de besteding van gelden treft u hier aan.

Jaarrekening

Het meest recente jaarverslag, inhoudende het verslag van het bestuur en de jaarrekening treft u hier aan.

Het bestuur

Het bestuur ontvangt géén vergoeding voor door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting Vermeer 14. Overigens heeft de Stichting geen personeel in dienst. Overeenkomstig de statuten heeft de Stichting als doel:

  • Het verlenen van (financiële) steun op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied. Daarnaast kan er financiële steun worden verleend aan wetenschappelijke en sport bevorderende instellingen of andere projecten ter algemeen nut.

  • Het optreden als beheerder van instellingen met een charitatief, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende doelstelling. Indachtig dit in de statuten geformuleerde kader heeft het bestuur dit nader verbijzonderd in het ondersteunen van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek gericht op jeugd en jongeren. Ook wordt er gedoneerd aan maatschappelijke projecten met eveneens jeugd en jongeren als vertrekpunt. De stichting schenkt bij voorkeur aan kansrijke, en ook, risicovolle(re) binnenlandse projecten die in de opstartfase zitten en dientengevolge moeilijk aan financiële middelen kunnen komen.

Aanvraag indienen

Om in aanmerking te komen voor een schenking is het van belang dat jouw project past binnen de visie en het thema van Stichting Vermeer 14 en voldoet aan onze criteria.  

​​​​​​​We vragen je daarom de vragen zo zorgvuldig en compleet mogelijk te beantwoorden. 

Image by Claudio Schwarz

Neem contact op

Neem contact met ons op via onderstaand formulier en wij komen hier zo snel mogelijk op terug.

Subsidieaanvragen via dit formulier worden niet in behandeling genomen.

Bedankt voor je bericht!

bottom of page